Zonneweide Larendeel, een initiatief van de lokale energiecoöperatie Vitaal Druten, zorgt met 30MW voor duurzame stroom voor het equivalent voor bijna 10.000 huishoudens in het land van Maas en Waal!

De gemeente Druten wil dat in 2040 alle in de gemeente benodigde energie duurzaam wordt opgewekt in de gemeente. Ten zuiden van de Maas en Waalweg ter hoogte van Afferden liggen concrete plannen voor een lokale bron van duurzame energie die hier invulling aan kan geven: Zonneweide Larendeel.

De initiatiefnemers van Zonneweide Larendeel zijn lokale grondeigenaren melkveehouder Marc Verbruggen en Harry en Tonny van der Stroom (verenigd in Energiebedrijf Larendeel Afferden), Green Trust, een specialist in de ontwikkeling van zon- en windenergie en coöperatie Vitaal Druten zodat de lasten en de lusten lokaal verankerd zijn. In samenwerking met Wiek-II zal Zonneweide Larendeel elektriciteit leveren voor leden van lokale energiecoöperaties en de gemeentelijke organisatie van Druten zelf.

Ligt alles al vast? Nee, zeker niet! U kunt bijvoorbeeld lid worden van de coöperatie Vitaal Druten en via deze weg meedenken over de financiële participatie. Over het landschappelijk ontwerp is in december door de omgeving meegedacht tijdens een klankbordsessie en diverse andere gesprekken. Het is de bedoeling dat het definitieve ontwerp eind van dit kwartaal gereed is.

Veelgestelde vragen

Doe mee!

Het is de bedoeling dat juist de omgeving voordeel heeft van dit project. Daarom is de ontwikkeling van het windpark lokaal verankerd via Coöperatie Vitaal Druten. U kunt nu al lid worden van de coöperatie en op deze manier meedoen. Ook kunt u straks op andere manieren financieel participeren.

Landschappelijke inrichting

Via klankbordgroepen kreeg de omgeving de mogelijkheid om mee tedenken over de landschappelijke inpassing van het plan. Landschapsarchitect Arda van Helsdingen maakt op basis van de input van omwonenden en andere geïnteresseerden een mooi ontwerp. De klankbordsessies hebben inmiddels plaatsgevonden, het is de bedoeling dat het ontwerp eind van dit kwartaal gereed is.

Financiële participatie

Het is de bedoeling dat iedereen financieel kan participeren in het project. Door lid te worden van de coöperatie, of bijvoorbeeld via een obligatielening. De vormen hiervoor worden op dit moment uitgewerkt.

Samenwerking

Lokale grondeigenaren melkveehouder Marc Verbruggen en Harry en Tonny van der Stroom, verenigd in Energiebedrijf Afferden, de lokale energiecoöperatie Vitaal Druten, Wiek-II en Green Trust werken samen om dit project te ontwikkelen. Samen en lokaal.

Informatieavonden

Begin december organiseerden we twee digitale informatieavonden voor direct omwonenden en eentje voor inwoners van de hele gemeente Druten. De volgende fase staat in het teken van het uitwerken van het landschappelijke ontwerp en de uitvoering van diverse studies. Via deze website houden we u daarvan op de hoogte.

 

Neem contact op! 

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met Geert van Bergen van Vitaal Druten via 06 43916611 en vitaaldruten@gmail.com, of Annet Boessenkool van Green Trust via 06 304 83 581 en annet.boessenkool@greentrust.nl.

Of neem contact op via het contactformulier.