Zonneweide Larendeel, een initiatief van de lokale gebiedscoöperatie Vitaal Druten, zorgt met 30MW voor duurzame stroom voor het equivalent voor bijna 10.000 huishoudens in het land van Maas en Waal!

De gemeente Druten wil dat in 2040 alle in de gemeente benodigde energie duurzaam wordt opgewekt in de gemeente. Ten zuiden van de Maas en Waalweg ter hoogte van Afferden liggen concrete plannen voor een lokale bron van duurzame energie die hier invulling aan kan geven: Zonneweide Larendeel.

De initiatiefnemers van Zonneweide Larendeel zijn de lokale grondeigenaren melkveehouder Marc Verbruggen en Harry en Tonny van der Stroom, Green Trust, een specialist in de ontwikkeling van zon- en windenergie en gebiedscoöperatie Vitaal Druten, waarmee de lasten en de lusten lokaal verankerd zijn. In samenwerking met Wiek-II zal Zonneweide Larendeel de mogelijkheden bekijken om elektriciteit te leveren aan leden van lokale energiecoöperaties en/of de gemeentelijke organisatie van Druten zelf.

Ligt alles al vast? Nee, zeker niet! U kunt bijvoorbeeld lid worden van de gebiedscoöperatie Vitaal Druten en via deze weg meedenken over de financiële participatie. Over het landschappelijk ontwerp is in december door de omgeving meegedacht tijdens een klankbordsessie en diverse andere gesprekken. Het definitieve ontwerp is inmiddels gereed.

Doe mee!

Het is de bedoeling dat juist de omgeving voordeel heeft van dit project. Daarom is de ontwikkeling van het windpark lokaal verankerd via gebiedscoöperatie Vitaal Druten. U kunt nu al lid worden van de gebiedscoöperatie en op deze manier meedoen. Ook kunt u straks op andere manieren financieel participeren.

Landschappelijke inrichting

Via klankbordsessies kon de omgeving meedenken over de landschappelijke inpassing van het plan. Landschapsarchitect Arda van Helsdingen maakte op basis van de input van omwonenden en andere geïnteresseerden een mooi ontwerp. De klankbordsessies hebben inmiddels plaatsgevonden en het ontwerp is aangepast en definitief. In het verslag staat wat we met de input vanuit de klankbordsessies hebben gedaan. Ook vindt u hierin de resultaten van het reflectieonderzoek. Bekijk het definitieve landschapsontwerp en de toelichting.

Bekijk alle visualisaties

Financiële participatie

Het is de bedoeling dat alle inwoners van de gemeente Druten financieel kunnen participeren in het project. Door lid te worden van de gebiedscoöperatie of bijvoorbeeld via een obligatielening. De vormen hiervoor worden op dit moment uitgewerkt.

Samenwerking

Lokale grondeigenaren melkveehouder Marc Verbruggen en Harry en Tonny van der Stroom, de lokale gebiedscoöperatie Vitaal Druten en Green Trust werken samen om dit project te ontwikkelen. 

Informeren en meedoen

Begin december 2020 organiseerden we twee digitale informatieavonden: Een voor direct omwonenden en eentje voor inwoners van de hele gemeente Druten. De maanden daarna stonden in het teken van het uitwerken van het landschappelijke ontwerp na input van de omgeving en het uitvoeren van diverse studies. Inmiddels is het landschappelijke ontwerp gereed. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en de participatiemogelijkheden. Kijk hier voor meer informatie over de uitgangspunten bij financiële participatie. 

 

Neem contact op! 

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met Geert van Bergen van Vitaal Druten via 06 43916611 en vitaaldruten@gmail.com, of Annet Boessenkool van Green Trust via 06 304 83 581 en annet.boessenkool@greentrust.nl.

Of neem contact op via het contactformulier.