Gemeenteraad Druten geeft Vvgb af voor Zonneweide Larendeel

Eind juni heeft de Drutense gemeenteraad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) afgegeven voor Zonneweide Larendeel. Dit betekent dat de gemeenteraad geen bedenkingen heeft tegen de eerder opgestelde ontwerp-vergunning door het college van dezelfde gemeente. Deze ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf 15 juli zes weken ter inzage op het stadhuis. De stukken van de raadsvergadering en de vergadering zelf, zijn hier te bekijken.

Zonneweide Larendeel
De zonneweide is een lokaal initiatief dat met 30MW bijna 10.000 huishoudens van energie kan voorzien. Gebiedscoöperatie Vitaal Druten, de lokale grondeigenaren Marc Verbruggen en Tonny van der Stroom ontwikkelen samen met Green Trust deze zonneweide ten zuiden van de Maas en Waalweg ter hoogte van Afferden. De omgeving kan op diverse manieren meedoen met dit project. Zo is met direct omwonenden nagedacht over het landschappelijk ontwerp van en kunnen leden van de gebiedscoöperatie meedenken over de financiële participatie. Alle inwoners van Druten kunnen via Vitaal Druten participeren in de zonneweide.


Deel op: